Podsjetnik o OTPISU KD

Podsjećam Vas da su za otpis komorskog duga nadležne pripadajuće Područne komore (POK)

Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (NN 141/15)

 

 

(1) Područna obrtnička komora iznimno može u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanje s osnove obveznog komorskog doprinosa obvezniku koji je u nemogućnosti izvršiti svoju obvezu zbog:

– privremene obustave obavljanja obrta radi bolesti

– nastupa više sile

– korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta, za vrijeme trajanja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta

– prestanka obrta odjavom zbog poslovanja s gubitkom, insolventnosti ili nelikvidnosti za kalendarsku godinu u kojoj je u poreznoj prijavi iskazan gubitak

– privremene obustave obavljanja obrta zbog gubitka poslovnog prostora odnosno gubitka poslovnog partnera.

(2) Zahtjev za otpis duga obveznog komorskog doprinosa obvezno se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati:

– naziv područne obrtničke komore kojoj se zahtjev upućuje

– opće podatke o obvezniku: ime i prezime obrtnika odnosno naziv tvrtke za pravne osobe, OIB, matični broj obrta, adresu sjedišta obrtnika odnosno pravne osobe, šifru općine, naziv osnovne djelatnosti i šifru djelatnosti po NKD 2007 te broj telefona, mobitela i elektroničku adresu

– iznos duga za koji se traži otpis

– obrazloženje razloga iz stavka 1. ovog članka zbog kojeg se traži otpis duga

– datum podnošenja zahtjeva

– potpis obveznika.

(3) Uz pisani zahtjev područnoj obrtničkoj komori obveznik je dužan dostaviti i vjerodostojne isprave kojima se dokazuje nastup razloga nemogućnosti izvršenja obveze.

(4) Iznimno, područna obrtnička komora može u svrhu naplate glavnice obveznog komorskog doprinosa otpisati potraživanje s osnove zatezne kamate po pisanom zahtjevu obveznika.

(5) Odluku o otpisu komorskog doprinosa donosi upravni odbor područne obrtničke komore ili tijelo koje upravni odbor područne obrtničke komore ovlasti.

(6) Područna obrtnička komora je dužna sve odluke o otpisu ili pripisu obveznog komorskog doprinosa provesti u Jedinstvenom informacijskom sustavu Hrvatske obrtničke komore kroz Preglednik obveznika i plaćanja komorskog doprinosa Obrtnog registra.

Članak 17.

Područne obrtničke komore, s pripadajućim udruženjima obrtnika, dužne su ažurno voditi evidencije obveznika plaćanja doprinosa i odgovarajuće podatke dostavljati Hrvatskoj obrtničkoj komori i nadležnim tijelima.

Gastro lutalica

200x120

Gospodarski vodič 2017

vodic

Za preuzimanje klikinte na sliku

Glasilo EHO

  • 1
  • 2
Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
  • Matejna
  • Manifestacije
  • Majevica
  • Konobe
  • Maškare

Kotlić 2019. Kotlić 2018. Kotlić 2016.

 

Svečana sjednica 2019. Humanitarna manifestacija 5.3.2019 i paljenje Pusta
Svečana sjednica 2018. Poduzetnički dan 2016.
Radionica e-račun Poduzetnički dan 2018.
 

 

2016. 2015.

 

Dalibor Ožanić Ervin Tomić Tomislav Širola
 
Haris Jurada Boris Sušanj Dalibor Mladenić
Boris Radović Beli

 

Maškare 2013. Maškare 2015. Najbolje maškarani prostor 2016.

 

How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill
udruzenje.info koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo i pratio statistiku posjeta. Klikom na 'Slažem se' dajete nam dopuštenje postavljanja kolačića na Vaše računalo.
Slažem se