Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Obavještavamo Vas da je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 17. studenoga 2017. donio
 
ZAKON O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM
 
Zakon je objavljen u Narodnim novinama broj 117/17., a stupa  na snagu 06.12.2017.
 
 
OSNOVNE ODREDBE
 
CILJ I PREDMET ZAKONA
 
Ovim se Zakonom utvrđuju pravila i sustav mjera za sprječavanje nametanja nepoštenih trgovačkih praksi, utvrđuju se nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom čijim se nametanjem iskorištava značajna pregovaračka snaga otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače te ovlasti, zadaće i postupanje tijela nadležnog za provedbu ovoga Zakona.
 
CILJ I PREDMET ZAKONA
 
Cilj i svrha ovoga Zakona je uspostava, osiguranje i zaštita poštenih trgovačkih praksi kojima se štite sudionici u lancu opskrbe hranom.
 
ZNAČENJE POJMOVA
 
Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:
 
LANAC OPSKRBE HRANOM: 
 
obuhvaća sve sudionike u proizvodnji, preradi i trgovini poljoprivrednim ili prehrambenim proizvodima, i to: proizvođače, otkupljivače i/ili prerađivače, trgovce na veliko i trgovce na malo
 
NEPOŠTENE TRGOVAČKE PRAKSE
 
ugovorne odredbe i poslovne prakse koje dobavljaču nametne otkupljivač i/ili prerađivač i/ili trgovac, koristeći svoju značajnu pregovaračku snagu u odnosu na dobavljača, a suprotno načelima savjesnosti i poštenja, načelu ravnopravnosti ugovornih strana, načelu jednake vrijednosti činidaba i dobroj poslovnoj praksi u proizvodnji i/ili trgovini poljoprivrednim ili prehrambenim proizvodima, odnosno koje nisu u skladu s odredbama članaka 4. do 12. ovoga Zakona
 
POLJOPRIVREDNI I PREHRAMBENI PROIZVOD
 
svaka tvar ili proizvod, prerađen, djelomično prerađen ili neprerađen, a namijenjen je prehrani ljudi ili se može očekivati da će ga ljudi konzumirati, uključujući piće, žvakaću gumu i svaku drugu tvar, uključujući vodu koja se namjerno ugrađuje u hranu tijekom njezine proizvodnje, pripreme ili prerade te žive životinje koje su namijenjene za proizvodnju hrane osim morske ribe i drugih morskih organizama iz ulova
 
SVJEŽI POLJOPRIVREDNI I PREHRAMBENI PROIZVODI
 
proizvodi koji su s mikrobiološkog stajališta brzo kvarljivi i/ili neprerađeni proizvodi: meso, riba, osim morske ribe i drugih morskih organizama iz ulova, voće i povrće, jaja, sirovo mlijeko, svježe mlijeko, svježi sirevi, fermentirani mliječni proizvodi, pekarski proizvodi i kolači
 
ZABRANA ISKORIŠTAVANJA ZNAČAJNE PREGOVARAČKE SNAGE
 
Zabranjeno je iskorištavanje značajne pregovaračke snage otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi.
 
UGOVORI
 
UGOVOR IZMEĐU DOBAVLJAČA I OTKUPLJIVAČA I/ILI PRERAĐIVAČA
 
Ugovor između dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača mora biti sklopljen u pisanom obliku i sadržavati sve odredbe bitne za poslovni odnos ugovornih strana, a osobito odredbe o:
 
1. cijeni proizvoda i/ili načinu određivanja, odnosno izračuna cijene
 
2. kvaliteti i vrsti poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji se isporučuje otkupljivaču i/ili prerađivaču
 
3. uvjetima i rokovima plaćanja isporučenog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, a rok plaćanja ne može biti dulji od 60 dana od dana primitka poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je predmet isporuke, odnosno ne može biti dulji od 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda koji je predmet isporuke
 
4. uvjetima i rokovima isporuke poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda koji su predmet ugovora
 
5. mjestu isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda i
 
6. trajanju ugovora.
 
Ugovor koji nije sklopljen u pisanom obliku i koji ne sadržava sve odredbe navedene u stavku 1. ovoga članka je ništetan.
 
 
UGOVOR IZMEĐU DOBAVLJAČA I TRGOVCA
 
Ugovor između dobavljača i trgovca mora biti sklopljen u pisanom obliku i sadržavati sve odredbe bitne za poslovni odnos ugovornih strana, a osobito sadržavati odredbe o:
 
1. cijeni proizvoda i/ili načinu određivanja, odnosno izračuna cijene
 
2. kvaliteti i vrsti poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji se isporučuje trgovcu
 
3. uvjetima i rokovima plaćanja isporučenog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, a rok plaćanja ne može biti dulji od 60 dana od dana primitka poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je predmet isporuke, odnosno ne može biti dulji od 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda koji je predmet isporuke
 
4. uvjetima i rokovima isporuke poljoprivrednog ili prehrambenih proizvoda koji su predmet ugovora
 
5. mjestu isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda i
 
6. trajanju ugovora.
 
Ugovor koji nije sklopljen u pisanom obliku i koji ne sadržava sve odredbe iz stavka 1. ovoga članka je ništetan.
 
 
NADLEŽNOST TIJELA ZA PROVEDBU ZAKONA
 
Za provedbu ovoga Zakona nadležna je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Ugovori između dobavljača i trgovaca ili otkupljivača i/ili prerađivača sklopljeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona koji nisu u skladu s člancima 4. do 12. ovoga Zakona moraju se uskladiti najkasnije do 31. ožujka 2018., u protivnom takvi ugovori prestaju važiti od 1. travnja 2018.
 
Agencija će, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, uskladiti Statut i druge opće akte Agencije s odredbama ovoga Zakona.
 
NAKNADNA PROCJENA UČINAKA PROPISA
 
Ministarstvo poljoprivrede će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.
 
STUPANJE NA SNAGU
 
Ovaj Zakon stupa na snagu 06.12.2017.
 
Tekst zakona u PDF formatu preuzmite klikom OVDJE

Gastro lutalica

200x120

Gospodarski vodič 2017

vodic

Za preuzimanje klikinte na sliku

Glasilo EHO

  • 1
  • 2
Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
  • Matejna
  • Manifestacije
  • Majevica
  • Konobe
  • Maškare

Kotlić 2019. Kotlić 2018. Kotlić 2016.

 

Svečana sjednica 2019. Humanitarna manifestacija 5.3.2019 i paljenje Pusta
Svečana sjednica 2018. Poduzetnički dan 2016.
Radionica e-račun Poduzetnički dan 2018.
 

 

2016. 2015.

 

Dalibor Ožanić Ervin Tomić Tomislav Širola
 
Haris Jurada Boris Sušanj Dalibor Mladenić
Boris Radović Beli

 

Maškare 2013. Maškare 2015. Najbolje maškarani prostor 2016.

 

How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill
udruzenje.info koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo i pratio statistiku posjeta. Klikom na 'Slažem se' dajete nam dopuštenje postavljanja kolačića na Vaše računalo.
Slažem se