Ispiši ovu stranicu

Kriterij izbora za tijela udruženja

Na temelju čl. .18.Statuta Udruženja obrtnika Viškovo Kastav Klana Jelenje , Skupština Udruženja obrtnika Viškovo Kastav Klana Jelenje, na svojoj 11. sjednici održanoj 19.12..2014 godine , donosi

 

O D L U K U

O KRITERIJIMA IZBORA ZA TIJELA

UDRUŽENJA OBRTNIKA VIŠKOVO-KASTAV-KLANA-JELENJE U MANDATNOM RAZDOBLJU

2014. - 2018. GODINE

 
Članak 1.
 
Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji i način provođenja izbora za tijela Udruženja obrtnika Viškovo Kastav Klana Jelenje ( u daljnjem tekstu Udruženja) za mandatno razdoblje 2014.-2018. godine.
Izborom će se, sukladno Statutu izabrati 19 članova Skupštine, 9 članova Upravnog odbora , 3 člana Nadzornog odbora, Predsjednik i Potpredsjednik Udruženja, te 2 predstavnika koji će predstavljati ovo Udruženje u Skupštini Područne obrtničke komore
 
 
Članak 2.
 
Za članove Skupštine predstavnike daju svi Cehovi Udruženja razmjerno broju njihovih članova, tako da:
 
Ceh proizvodnih djelatnosti (97 članova) daje 3 člana,
Ceh uslužnih djelatnosti (262 članova) daje 8 članova,
Trgovački ceh (74 član) daje 2 člana,
Ugostiteljski ceh (46 članova) daje 1 člana
Graditeljski ceh (70 članova) daje 2 člana
Frizerski ceh (33 član) daje 1 člana
Ceh prijevoznika (68 članova) 2

 

Prilikom izbora svojih predstavnika, Cehovi trebaju voditi računa da budu zastupljene različite struke odnosno obrtnička zanimanja.

 

Članak 3.
 
Za članove Nadzornog odbora po jednog člana daje Ugostiteljski ceh, Ceh uslužnih djelatnosti i Ceh proizvodnih djelatnosti, s time da predloženi član za Nadzorni odbor ne može biti istovremeno predložen i za člana Skupštine odnosno Upravnog odbora.
 
 
 
Članak 4.
 
Članove Upravnog odbora čine predsjednici Cehova po funkciji te još 2 člana, koje imenuje novi saziv Skupštine na prijedlog novog Predsjednika Udruženja .

 

 

Članak 5
 

Izborne sjednice cehova održat će u siječnju i veljači 2015.g.

Kandidati za članove tijela Udruženja moraju ispunjavati uvjete iz čl. 4. Odluke o raspisivanju i provođenju izbora za tijela jedinstvenog komorskog sustava HOK-a, odnosno :

- članstvo u HOK-u

- plaćeni obvezni komorski doprinos

- da odlukom Suda časti HOK-a nije izrečena mjera prestanka obavljanja obrta u trajanju od šest mjeseci do pet godina, mjera prestanka obnašanja funkcija u tijelima i radnim tijelima HOK-a, područne obrtničke komore odnosno udruženja obrtnika i/ili mjera zabrane obnašanja funkcija u tijelima i radnim tijelima HOK-a, područne obrtničke komore odnosno udruženja obrtnika za jedno, dva ili tri mandatna razdoblja.

Kandidati za Predsjednika HOK-a, Potpredsjednike HOK-a, Predsjednika POK-a, Predsjednika Udruženja obrtnika, te članove Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora HOK-a, moraju imati uredno podmirene obveze poreza i doprinosa.

Obrtnici koji su u zadnjih dvanaest mjeseci prije dana raspisivanja izbora imali privremenu obustavu obavljanja obrta duže od šest mjeseci ukupno, osim privremene obustave obavljanja obrta iz razloga: sezonskog obavljanja obrta, godišnjeg odmora te bolovanja, ne mogu biti birani u tijela i radna tijela HOK-a, područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika.

Kandidati za članove tijela u jedinstvenom komorskom sustavu dužni su uz izjavu o prihvaćanju kandidature priložiti dokaze o ispunjavanju svih propisanih uvjeta za obnašanje dužnosti na koju se kandidiraju. Izjava o prihvaćanju kandidature mora sadržavati naziv tijela za koje se kandidira, ime i prezime kandidata, OIB, podatke o adresi sjedišta obrta, adresi na koju izabrani član tijela želi da mu se dostavljaju pismena, broj telefona, mobitela, telefax-a i e-mail adresu, IBAN žiro-računa.

Na izbornoj /konstituirajućoj/ sjednici Skupštine koja će se održati 25. veljače 2015 utvrdit će se prestanak mandata dosadašnjim članovima Skupštine, Nadzornog odbora, Upravnog odbora, te Predsjednika i Podpredsjednika i utvrditi mandat novim članovima.

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Viškovo, 20.12.2014.

PREDSJEDNIK

Blažić Željko

 

 

 

udruzenje.info koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo i pratio statistiku posjeta. Klikom na 'Slažem se' dajete nam dopuštenje postavljanja kolačića na Vaše računalo.
Slažem se