OBAVIJEST - Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda

U Nar. nov., br. 142 od 29.11.2013. objavljen je Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 7.12.2013.

Pravilnikom se propisuju:

  • minimalne količine brašna koje se mogu dobiti mljevenjem pšenice standardne kakvoće, raži i kukuruza,
  • najviše količine brašna utrošene za proizvodnju pojedinih pekarskih i drugih proizvoda,
  • način dokumentiranja sljedivosti proizvoda, način vođenja evidencije o proizvodnji i način izvještavanja        ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (Ministarstvo).

Radi osiguravanja sljedivosti proizvoda, proizvođači pekarskih proizvoda su dužni točno voditi evidenciju pekarske proizvodnje, nabave i potrošnje brašna, vođenjem Knjige evidencije utroška brašna (knjiga KEUB), a ista se mora nalaziti u svakom proizvodnom objektu (pekarnici) gdje se odvija proizvodnja pekarskih proizvoda.

Knjiga KEUB se sastoji od 12 setova samokopirnog papira (original i kopija) A3 formata, uvezanih u tvrdi uvez koji su numerirani i služe za unos podataka o mjesečnoj proizvodnji pekarskih proizvoda po danima, te evidentiranju ulaza i potrošnje brašna. Na predlistu knjige KEUB napisane su upute za njeno ispunjavanje i vođenje. Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su knjigu KEUB čuvati najmanje 2 godine.

Elektronsko vođenje knjige (KEUB) omogućeno je od 1.1.2014. i to onim proizvođačima pekarskih proizvoda koji ostvaruju ukupni godišnji neto promet od djelatnosti proizvodnje pekarskih proizvoda veći od 5 milijuna kuna neto prometa. Obrazac prijave elektronskog vođenja knjige KEUB tiskan je uz Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Obrazac PEVKK).

Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su:

  • evidentirati sve ulaze brašna odmah po primitku brašna u objekt,
  • svakoga dana do 12 sati upisati proizvedene količine pekarskih proizvoda za prethodni dan, a za dane kada u proizvodnom pogonu nema proizvodnje pripadajući red precrtati.

Uz knjigu KEUB proizvođači pekarskih proizvoda dužni su imati valjane originalne dokumente o ulazu brašna kojima dokumentiraju sljedivost proizvoda.

Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su prije početka kalendarske godine knjigu KEUB ovjeriti pečatom i potpisom odgovorne osobe, a potom ovjeriti pečatom i potpisom nadležnog inspektora.

Proizvođači pekarskih proizvoda koji se bave proizvodnjom pekarskih proizvoda sezonski tijekom godine ili su tijekom godine započeli proizvodnju, dužni su prije početka proizvodnje knjigu KEUB ovjeriti pečatom i potpisom odgovorne osobe, a potom ovjeriti pečatom i potpisom nadležnog inspektora.

Obveznici obilježavanja brašna evidencijskim markicama sukladno propisima koji su važili do 20.7.2013., dužni su zaključno do 31.12.2013. dostaviti Ministarstvu popunjeni izvještaj za razdoblje 01.01. - 20.7.2013., na obrascu evidencije o izdanim i iskorištenim evidencijskim markicama (obrazac A3) iz Pravilnika o obilježavanju brašna evidencijskim markicama (Nar. nov., br. 90/04, 124/04, 135/09 i 123/12).

Proizvođači brašna dužni su do zaključno 31.1. svake godine, za prethodnu godinu dostaviti Ministarstvu popunjeni izvještaj o sveukupnoj proizvodnji brašna za razdoblje 1.1. - 31.12. prethodne godine, na obrascu evidencije proizvodnje brašna (Obrazac EPB) iz priloga ovoga Pravilnika.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

- Pravilnik o količini brašna utrošenoga za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda (Nar. nov., br. 146/05, 133/07, 4/08, 2/09, 150/09 i 146/12), i

- Pravilnik o obilježavanju brašna evidencijskim markicama (Nar. nov., br. 90/04, 124/04, 135/09 i 123/12).

Objavljeno: 03.12.2013.

200x120

Gospodarski vodič 2017

vodic

Za preuzimanje klikinte na sliku

Glasilo EHO

  • 1
  • 2
Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill
udruzenje.info koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo i pratio statistiku posjeta. Klikom na 'Slažem se' dajete nam dopuštenje postavljanja kolačića na Vaše računalo.
Slažem se