OBAVIJEST - Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda

U Nar. nov., br. 142 od 29.11.2013. objavljen je Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 7.12.2013.

Pravilnikom se propisuju:

 • minimalne količine brašna koje se mogu dobiti mljevenjem pšenice standardne kakvoće, raži i kukuruza,
 • najviše količine brašna utrošene za proizvodnju pojedinih pekarskih i drugih proizvoda,
 • način dokumentiranja sljedivosti proizvoda, način vođenja evidencije o proizvodnji i način izvještavanja        ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (Ministarstvo).

Radi osiguravanja sljedivosti proizvoda, proizvođači pekarskih proizvoda su dužni točno voditi evidenciju pekarske proizvodnje, nabave i potrošnje brašna, vođenjem Knjige evidencije utroška brašna (knjiga KEUB), a ista se mora nalaziti u svakom proizvodnom objektu (pekarnici) gdje se odvija proizvodnja pekarskih proizvoda.

Knjiga KEUB se sastoji od 12 setova samokopirnog papira (original i kopija) A3 formata, uvezanih u tvrdi uvez koji su numerirani i služe za unos podataka o mjesečnoj proizvodnji pekarskih proizvoda po danima, te evidentiranju ulaza i potrošnje brašna. Na predlistu knjige KEUB napisane su upute za njeno ispunjavanje i vođenje. Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su knjigu KEUB čuvati najmanje 2 godine.

Elektronsko vođenje knjige (KEUB) omogućeno je od 1.1.2014. i to onim proizvođačima pekarskih proizvoda koji ostvaruju ukupni godišnji neto promet od djelatnosti proizvodnje pekarskih proizvoda veći od 5 milijuna kuna neto prometa. Obrazac prijave elektronskog vođenja knjige KEUB tiskan je uz Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Obrazac PEVKK).

Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su:

 • evidentirati sve ulaze brašna odmah po primitku brašna u objekt,
 • svakoga dana do 12 sati upisati proizvedene količine pekarskih proizvoda za prethodni dan, a za dane kada u proizvodnom pogonu nema proizvodnje pripadajući red precrtati.

Uz knjigu KEUB proizvođači pekarskih proizvoda dužni su imati valjane originalne dokumente o ulazu brašna kojima dokumentiraju sljedivost proizvoda.

Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su prije početka kalendarske godine knjigu KEUB ovjeriti pečatom i potpisom odgovorne osobe, a potom ovjeriti pečatom i potpisom nadležnog inspektora.

Proizvođači pekarskih proizvoda koji se bave proizvodnjom pekarskih proizvoda sezonski tijekom godine ili su tijekom godine započeli proizvodnju, dužni su prije početka proizvodnje knjigu KEUB ovjeriti pečatom i potpisom odgovorne osobe, a potom ovjeriti pečatom i potpisom nadležnog inspektora.

Obveznici obilježavanja brašna evidencijskim markicama sukladno propisima koji su važili do 20.7.2013., dužni su zaključno do 31.12.2013. dostaviti Ministarstvu popunjeni izvještaj za razdoblje 01.01. - 20.7.2013., na obrascu evidencije o izdanim i iskorištenim evidencijskim markicama (obrazac A3) iz Pravilnika o obilježavanju brašna evidencijskim markicama (Nar. nov., br. 90/04, 124/04, 135/09 i 123/12).

Proizvođači brašna dužni su do zaključno 31.1. svake godine, za prethodnu godinu dostaviti Ministarstvu popunjeni izvještaj o sveukupnoj proizvodnji brašna za razdoblje 1.1. - 31.12. prethodne godine, na obrascu evidencije proizvodnje brašna (Obrazac EPB) iz priloga ovoga Pravilnika.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

- Pravilnik o količini brašna utrošenoga za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda (Nar. nov., br. 146/05, 133/07, 4/08, 2/09, 150/09 i 146/12), i

- Pravilnik o obilježavanju brašna evidencijskim markicama (Nar. nov., br. 90/04, 124/04, 135/09 i 123/12).

Objavljeno: 03.12.2013.

Gastro lutalica

200x120

Gospodarski vodič 2017

vodic

Za preuzimanje klikinte na sliku

Glasilo EHO

 • 1
 • 2
Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
 • Matejna
 • Manifestacije
 • Majevica
 • Konobe
 • Maškare

Kotlić 2019. Kotlić 2018. Kotlić 2016.

 

Svečana sjednica 2019. Humanitarna manifestacija 5.3.2019 i paljenje Pusta
Svečana sjednica 2018. Poduzetnički dan 2016.
Radionica e-račun Poduzetnički dan 2018.
 

 

2016. 2015.

 

Dalibor Ožanić Ervin Tomić Tomislav Širola
 
Haris Jurada Boris Sušanj Dalibor Mladenić
Boris Radović Beli

 

Maškare 2013. Maškare 2015. Najbolje maškarani prostor 2016.

 

How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill
udruzenje.info koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo i pratio statistiku posjeta. Klikom na 'Slažem se' dajete nam dopuštenje postavljanja kolačića na Vaše računalo.
Slažem se