10. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO 2019. Gračanica 16.-19.04.2019.

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 10. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2019., koji će se održati od 16. do 19. travnja 2019. godine.


Međunarodni sajam u Gračanici jedna je od najvažnijih sajamskih izložbi u Bosni i Hercegovini sa preko 380 izlagača iz 9 država, a procijenjena sajamska posjeta je oko 30.000 posjetitelja, od čega oko 80% specijaliziranih posjetitelja- tvrtki i obrta.


Profil sajma Graposexpo 2019. obuhvatiti će sljedeće djelatnosti : obradu metala i proizvodnju proizvoda od metala, preradu drva, proizvodnju ambalaže od drva i plastike, preradu plastičnih masa, preradu gume, sektor građevinarstva, proizvodnju opreme za poljoprivredu, šumarstvo, hidrauliku i pneumatiku, izložbu starih i umjetničkih zanata, IT sektor, međunarodne izložbe u organizaciji obrtničkih i gospodarskih komora sa prezentacijom svojih programskih aktivnosti i članova, uz održavanje velikog broja okruglih stolova, prezentacija i poslovnih susreta na samome sajmu.


U nastavku dostavljamo osnovne informacije, prijavu te uvjete nastupa na sajmu možete preuzeti u PDF formatu pri dnu teksta.


Naziv sajma:   10. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO 2019.
Adresa sajma: Poslovna zona Fering, 75324 Gračanica, Bosna i Hercegovina
Termin održavanja: 16-19. 04. 2019.


Broj očekivanih izlagača na sajmu 2019.: preko 380 izlagača iz 9 država,
Broj očekivanih posjetioca sajma 2019.: oko 30.000 posjetioca sajma
Izložbeni prostor sajma čine: 6.000 m2 zatvorenog i oko 4.000 m2 otvorenog izložbenog prostora.


Broj akreditiranih novinara po informacijama organizatora: preko 80 novinara iz BiH i Svijeta.


Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 60,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 75,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.


Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 120,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 150,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora (plativo u HRK).

 

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.
Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu «ključ u ruke».


Svaki izlagač  priprema svoju prezentaciju, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora te dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju i dežurstvo na štandu, najavu nastupa, transport eksponata, relacija Zagreb – Gračanica – Zagreb i postavu na štandu, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.


Napominjemo da je izlagački prostor HOK-a ograničen i da treba reagirati prijavom što prije, kako bi prijavljenim izlagačima stručna služba HOK-a mogla osigurati izložbeni prostor i kvalitetno pripremiti nastup na sajmu u Gračanici.

 

Izlagači dakle trebaju dostaviti prilikom prijave nastupa:
1)    prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,
2)    podatke o robi koja se šalje na sajam,
3)    izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci za carinu”


ROK PRIJAVE NASTUPA:  15. 03. 2019. ili do popune izložbenog prostora


Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru, Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb,  putem telefaksa: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Osiguranje robe / eksponata: izlagačka roba nije osigurana, te ukoliko izlagač ima robu vreće vrijednosti istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.
Otprema robe:  izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište, te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.
Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ukoliko imaju dugovanja prema komorskom sustavu, odnosno nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a.

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na brojeve telefona: 01/48 06 639, Darko Prister, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   i
01/48 06 650, Dražen Horvat, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Posebno pozivamo izlagače koji se žele prezentirati prvi puta na ovom važnom sajmu da iskoriste sufinanciranje i pogodnosti nastupa u organizaciji HOK-a !Uvjeti izlaganja obrtnika/poduzetnika na 10. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS  EXPO u Gračanici 2019., 16. – 19. 04. 2019.

1. Prijava izlaganja
-    Sudjelovanje na sajmu u organizaciji HOK-e, izlagač prijavljuje pismenim putem ispunjavajući Prijavu - ugovor o zakupu izlagačkog prostora
-    HOK će na temelju prispjelih prijava izvršiti raspodjelu zakupljenog prostora za svakog izlagača prema traženoj veličini izlagačke površine
-    HOK po primitku prijave od izlagača istu može otkazati u slučaju ako je ukupno zakupljena površina popunjena
-    HOK može otkazati nastup na sajmu, ukoliko se ne prijavi dovoljan broj izlagača ili ako prijavljena izlagačka površina bude manja od 50% ukupno planirane izlagačke površine
-    Minimalna izlagačka površina koju izlagač može zakupiti je 2 m2, osim ako se radi o izložbenom panou na stijeni onda je minimalna površina 1 m2
-    Izlagač prilikom određivanje potrebne izlagačke površine treba voditi računa o komunikacijskom prostoru, budući da treba osigurati pristup izlošku, kao i prostor za razgovore
-    Izlagač prilikom popunjavanja prijave mora voditi računa o realnoj zakupljenoj površini izlaganja, tj. treba paziti da na izlaganje pošalje količinu robe koja realno zauzima prostor naznačen u prijavi


2. Izlaganje
-    Izlagač je dužan pridržavati se termina predaje izložaka, kao i preuzimanja izložaka nakon sajmu
-    Ukoliko želi, izlagač može robu osigurati na vlastiti trošak, budući Komora ne može snositi troškove oštećenja, krađe ili gubitka robe
-    Izlagač odgovara za točnost podatka o eksponatima, a koje je dao za izradu zajedničke dokumentacije za otpremu robe na sajam i sa sajma (vrsta, vrijednost i količina)
-    Izlagač je obavezan zapakirati robu na način da je zaštićena od oštećenja te na pakiranju mora biti naljepnica sa podacima o vlasniku robe i upozorenju o načinu rukovanja
-    Izlagač je dužan robu predati za otpremu na sajma sa 2 popisa robe - jedan primjerak za izvođača, a drugi za sebe
-    Izlagač je obvezan po završetku sajma preuzeti robu te konstatirati stanje
-    Ukoliko izlagač nakon sajma  ne preuzme robu prema uputama, izvođač niti Hrvatska obrtnička komora ne snose odgovornost niti troškove za eventualno nestalu robu


3. Uvjeti plaćanja
-    Izlagač je dužan podmiriti ispostavljeni račun za izlaganje, prema stvarno korištenoj površini izlaganja na sajmu, u roku naznačenom na računu, u protivnom će mu se obračunavati zakonska kamata
-    U slučaju da izlagač ima primjedbe u svezi izlaganja (veličina prostora, pozicija na štandu, faktura i slično), dužan je najkasnije u roku od 15 dana od primitka fakture za nastup, dostaviti pismenu reklamaciju.
-    Naknadne reklamacije neće se uvažavati


4. Obrtnici/tvrtke s dugovanjima prema komorskom sustavu ne mogu prijaviti nastup dok ista ne podmire

 

Prijavnice za izlaganje te privole u PDF formatu preuzmite klikom na odabrani naziv dokumenta:

Privola za obradu osobnih podataka

Prijava izlaganja za 10 Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO - poduzetnici ČLANOVI HOK-a

Prijava izlaganja za 10 Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO - poduzetnici koji NISU ČLANOVI HOK-a

 

 

Gastro lutalica

200x120

Gospodarski vodič 2017

vodic

Za preuzimanje klikinte na sliku

Glasilo EHO

  • 1
  • 2
Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
  • Matejna
  • Manifestacije
  • Majevica
  • Konobe
  • Maškare

Kotlić 2019. Kotlić 2018. Kotlić 2016.

 

Svečana sjednica 2019. Humanitarna manifestacija 5.3.2019 i paljenje Pusta
Svečana sjednica 2018. Poduzetnički dan 2016.
Radionica e-račun Poduzetnički dan 2018.
 

 

2016. 2015.

 

Dalibor Ožanić Ervin Tomić Tomislav Širola
 
Haris Jurada Boris Sušanj Dalibor Mladenić
Boris Radović Beli

 

Maškare 2013. Maškare 2015. Najbolje maškarani prostor 2016.

 

How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill
udruzenje.info koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo i pratio statistiku posjeta. Klikom na 'Slažem se' dajete nam dopuštenje postavljanja kolačića na Vaše računalo.
Slažem se