Prenosimo informacije o Izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu koje nam je prenijelo poduzeće ZaštitaInspekt d.o.o. za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu životnog okoliša:

 

Poštovani;

Želimo Vas obavijestiti da je postojeći Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (N.N., br.112/14.) izmijenjen donošenjem najnovijeg PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 43/15 od dana 17. 04. 2015.g.

Odredbe Pravilnika obvezuju poslodavce do 49 zaposlenika da za obavljanje poslova zaštite na radu moraju imati stručnjaka zaštite na radu I. Stupnja a isključuju mogućnost korištenja vanjske usluge stručnjaka zaštite na radu, osim zbog objektivnih i opravdanih razloga kao što su:

1) započinjanje obavljanja djelatnosti, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad je za poslodavca

   nastupila obveza primjene propisa zaštite na radu,

2) nepredvidivi razlozi (smrt, otkaz i sl.) zbog kojih poslodavac privremeno ostane bez stručnjaka

   zaštite na radu, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad su nastupili ti razlozi,

3) ako poslodavac koji zapošljava do uključivo 249 radnika među radnicima zaposlenim na

   neodređeno vrijeme nema radnika s potrebnom stručnom spremom za polaganje stručnog ispita

   za stručnjaka zaštite na radu,

4) ako poslodavac dodatno zapošljava radnike, sezonski ili privremeno ili koristi ustupljene

   radnike za privremeno obavljanje poslova, što povećava zahtjeve za obavljanje poslova zaštite

   na radu u skladu s ovim propisom, pri čemu takvo zapošljavanje ne traje duže od šest mjeseci

   neprekidno, a prekid kraći od dva mjeseca se ne smatra prekidom navedenog razdoblja.

Stručnjak zaštite na radu I stupnja je osoba koja ima najmanje srednju školsku ili srednju stručnu spremu i koja:

1) je položila opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, ili

2) ima srednju školsku ili srednju stručnu spremu i priznat joj je status stručnjaka zaštite na radu, ili

3) posjeduje uvjerenje o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu po programu

   odobrenom od tijela nadležnog za obrazovanje.

Poslodavac koji zapošljava do 49 radnika poslove zaštite na radu može obavljati on sam ili njegov ovlaštenik, ako:

1) ispunjava uvjete za stručnjaka zaštite na radu I. Stupnja iz članka 3. ovog Pravilnika, ili

2) je stekao potrebna znanja iz zaštite na radu tijekom redovnog školovanja, ili

3) je položio državni stručni ispit za poslove građenja ili projektiranja kojima je obuhvaćena materija

   zaštite na radu, ili

4) je položio majstorski ispit u djelatnosti koju obavlja, u kojemu je bila obuhvaćena i zaštita na radu.

Rok u kojem poslodavci moraju uskladiti svoje poslovanje s odredbama Pravilnika je najkasnije do 02. srpnja 2015. g., što znači da tim datumom prestaju važiti svi ugovori o obavljanju poslova zaštite na radu, zaključeni između pravnih osoba za zaštitu na radu i njihovih korisnika.

Kao korisnike naših usluga stručnjaka zaštite na radu nudimo Vam neko od mogućih rješenja:

1) specijalističko usavršavanje poslodavca ili njegovog ovlaštenika za poslove zaštite na radu,

   odnosno za stručnjaka zaštite na radu I. Stupnja. Isto obavljamo preko EURO EDUKA ustanova

   za obrazovanje odraslih, Peruanska 14, 10 000 Zagreb, koja je u vlasništvu našeg poslovnog

   partnera (Kontakt osoba: Milivoj Vukšić GSM: 091 / 251 49 28, 099 / 251 49 28.)

2) zapošljavanje specijaliste zaštite na radu na nepuno radno vrijeme.

Neovisno za koje se rješenje odlučite, ZAŠTITAINSPEKT i dalje nudi uslugu poslovno tehničke suradnje na području zaštite na radu i zaštite od požara, odnosno potpunu pomoć i podršku u radu Vašem stručnjaku zaštite na radu ili njegovu zamjenu.

Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 02 Srpanj 2015 08:36

Gastro lutalica

adria oil

200x120

Gospodarski vodič 2017

vodic

Za preuzimanje klikinte na sliku

Glasilo EHO

  • 1
  • 2
  • 3
  • Matejna
  • Manifestacije
  • Majevica
  • Konobe
  • Maškare

Kotlić 2019. Kotlić 2018. Kotlić 2016.

 

Svečana sjednica 2019. Humanitarna manifestacija 5.3.2019 i paljenje Pusta
Svečana sjednica 2018. Poduzetnički dan 2016.
Radionica e-račun Poduzetnički dan 2018.
 

 

2016. 2015.

 

Dalibor Ožanić Ervin Tomić Tomislav Širola
 
Haris Jurada Boris Sušanj Dalibor Mladenić
Boris Radović Beli

 

Maškare 2013. Maškare 2015. Najbolje maškarani prostor 2016.

 

udruzenje.info koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo i pratio statistiku posjeta. Klikom na 'Slažem se' dajete nam dopuštenje postavljanja kolačića na Vaše računalo.
Slažem se